Ogłoszenie wykazu obejmującego nieruchomość lokalową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Śląskiej 6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.