W sprawie:
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data uchwaly:
2018-09-26

Numer uchwaly:
LVI/658/18

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
2018-09-26