Powołanie Komisji Stypendialnej ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na rok akademicki 2018/2019