Data posiedzenia:
2018-06-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 35/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 maja 2018 r.
4. Rozpatrzenie pisma Radnego z dnia 21 maja br. dotyczącego pilnego wyjaśnienia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta okoliczności organizacji i przebiegu imprezy organizowanej na obiekcie MOSiR w Piekarach Śląskich w dniu 29 marca br.
5. Wnioski radnych i sprawy bieżące.