Druk nr 879 - projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców miasta Piekary Śląskie