Druk nr 881 projekt uchwały w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Szpaków