Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 na rzecz najemcy.