Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 44 na rzecz najemcy.