Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie
na lata 2017 - 2019.