Powołanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich