Informacja za okres międzysesyjny od 21.06.2018 r. - 20.08.2018 r.