Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy