Zarządzenie Nr ORo.0050.569.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta Piekary Śląskie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych