Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w nieruchomościach położonych przy ulicach Bytomskiej, Wyzwolenia, Jaworowej i Jana Sobieskiego.