Uchylenie zarządzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018 - 2042