Uchylenie Zarządzenia nr ORo.0050.473.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 9 lipca 2018r. oraz w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconychustawami na 2018r.