Zarządzenie Nr ORo.0050.552.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno - Finansowej  Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich