Zarządzenie Nr ORo.0050.513.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lipca 2018 r.     w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie
w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Leopolda
Okulickiego 1 oraz w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania.