Zarządzenie Nr ORo.0050.510.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 lipca 2018 r.