Powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.