Powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.