Zarządzenie nr ORo.0050.483.2018 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Nrodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rowiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ww. ofert