Zarządzenie Nr ORo.0050.478.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.