Obciążenie służebnością gruntową (drogą konieczną) nieruchomości gminnych celem prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Jesionowej nieruchomości osoby fizycznej.