Zarządzenie Nr ORo.0050.465.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminu prawa użytkowania wieczystego i przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00046404/5, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 34