Zarządzenie Nr ORo.0050.458.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 67