Zarządzenie Nr ORo.0050.457.2018 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nineruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Gen. Jana Sadowskiego oraz w sprawie powołania komisji przetargowej