Zarządzenie Nr ORo.0050.456.2018 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz w sprawie powołania komisji przetargowej