Przeznaczono do oddania w najem w drodze przetargu, lokal użytkowy przy ulicy Bytomskiej 65 w Piekarach Śląskich.