Przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Wentylacyjnej - publikacja wykazu nieruchomości.