Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Remont łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Piekarach Śląskich- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.”