Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniosków wniesionych przed terminem, o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej.