Zarządzono przekazać Gminie Piekary Śląskie w drodze darowizny prawo własności nieruchomości Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu, położonej przy ul. Bytomskiej 81.