Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności - publikacja wykazu nieruchomości.