Przeznaczenie do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Długosza - publikacja wykazu nieruchomości.