Zarządzono  zorganizować i przeprowadzić proceduryę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Dostarczenie wyposażenia pracowni, przeprowadzenie kursów w ramach projektu Piekarskie szkoły zawodowe na medal.