Przeprowadzenie konsultacji w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (ul. Jaśminowej) poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Piekary Śląskie