Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Piekary Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.