Ustanownienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na działkach gminnych celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Podmiejskiej nieruchomości inwestycyjnej usytuowanej na terenie KSSE.