Informacja za okres międzysesyjny od 13.04.2018 r. - 20.05.2018 r.