Zatwierdzenie Regulaminu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.