Powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie