Data posiedzenia:
2018-05-10

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 33/18 z posiedzenia Komisji w dniu 22 marca 2018 roku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie powołania zespołu kontrolnego Komisji Rewizynej Rady Miasta Piekary Śląskie do przeprowadzenia kontroli ewidencji księgowej, sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych Miasta Piekary Śląskie za 2017 rok.
5. Wnioski radnych i sprawy bieżące.