Przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej - publikacja wykazu nieruchomości.