Przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Franciszka Kotuchy - publikacja wykazu nieruchomości.