Przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Henryka Londnera - publikacja wykazu nieruchomości.