Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podmiejskiej - publikacja wykazu nieruchomości.