Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.