Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Dostarczenie ulotek informacyjnych dostosowanych dla osób słabo widzących i niedowidzących.