Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Realizacja Projektu „ Słoneczne Piekary - montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich”